direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

Ratumseweg 5 is bestemd als agrarisch bouwperceel. Op het perceel is een bedrijfswoning aanwezig, evenals bedrijfsgebouwen voor het melkveebedrijf. De enkelbestemming is Agrarisch Cultuurlandschap. Er ligt deels een dubbelbestemming Archeologische verwachting 3 en deels Archeologische verwachting 4 op de plek van de gewenste uitbreiding. Er geldt een functieaanduiding hoogteverschillen. Het perceel ligt in de reconstructiewetzone verwevingsgebied en heeft de gebiedsaanduiding waardevol landschap.Het bedrijf grenst aan de geplande uitbreiding van het golfterrein De Voortwisch.

Het perceel is vanaf de Ratumseweg met een onverharde weg ontsloten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01_0002.jpg"