direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Planbeschrijving
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01

Hoofdstuk 6 Planbeschrijving

In dit onderdeel van de toelichting wordt de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.

Voor de gezonde bedrijfsontwikkeling is het noodzakelijk om een nieuwe melkveestal te bouwen. Omdat deze buiten het bouwvlak is gesitueerd, is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Hieronder is de vorm en plek ten behoeve van de stal weergegeven, waarin met arceringen de vormwijziging van het bouwvlak is weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01_0004.jpg"

Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan vindt u de nieuwe vorm van het agrarisch bouwperceel. Van het plangebied maakt het gedeelte waarvan het bouwvlak is vervallen eveneens deel uit.