direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01

Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg

Over het voorontwerp van dit wijzigingsplan wordt geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging vindt plaats in de Winterswijkse Weekkrant van 31 juli 2012, waarna het plan vanaf 1 augustus 2012 zes weken ter inzage ligt.

De resultaten van de voorbereidingsprocedure zullen in het wijzigingsbesluit worden verwerkt.