direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg
Plan: Wissinkweg 7/9/11 en 8/10
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-VA01

Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg

Over het voorontwerp van dit wijzigingsplan is geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging vindt plaats in de Staatscourant en de Winterswijkse Weekkrant van ...januari 2012, waarna het plan vanaf ...... 2012 gedurende zes weken ter inzage ligt.

De resultaten van de voorbereidingsprocedure zullen in het vaststellingsbesluit worden verwerkt.