direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving
Plan: Wissinkweg 7/9/11 en 8/10
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-VA01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

In aansluiting op de meer abstract geformuleerde planuitgangspunten wordt in dit hoofdstuk middels een toelichtende tekening een concrete uitwerking en beschrijving gegeven van het plan.

Met name is dit van belang voor het inzichtelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.

Het plan bestaat uit het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming. De agrarische bouwvlakken van Wissinkweg 7/9/11 en 8/10 vervallen. De bestaande dubbelbestemmingen worden opnieuw opgenomen. Dit betreffen de dubbelbestemming Archeologische verwachting 1 en Waarde - specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen. De gebiedsaanduiding Waardevol landschap wordt ook weer opgenomen. De gebiedsaanduiding Reconstructiewetzone verwevingsgebied blijft gelden voor het deel van het plangebied met een agrarische bestemming waarvan het bouwvlak vervalt.

Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan vindt u de nieuwe bestemmingsvlakken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-VA01_0007.jpg"