direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving
Plan: Beerninkweg 22 - Winterswijk Meddo
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK22-VA01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

In aansluiting op de meer abstract geformuleerde planuitgangspunten wordt in dit hoofdstuk middels een toelichtende tekening een concrete uitwerking en beschrijving gegeven van het plan.

Het plan bestaat uit het wijzigen van het aantal woningen dat binnen de woonbestemming is toegelaten. Dit wijzigt van één naar twee woningen. De verbeelding wijzigt daardoor niet. De bestaande dubbelbestemming wordt opnieuw opgenomen. Dit betreffen de dubbelbestemming Archeologische verwachting 1. De gebiedsaanduiding EHS-verbinding en Reconstructiewetzone verwevingsgebied worden wederom opgenomen.