direct naar inhoud van 5.2 Geluid
Plan: Henxelseweg 3
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1210BGHENXELSEW3-OW01

5.2 Geluid

Voor de nieuw te realiseren woning is onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer. De locatie Henxelseweg 3 is gelegen buiten de bebouwde kom van Winterswijk en ligt buiten de 45 dBa contour, die vanwege het het wegverkeerslawaai langs de Vredenseweg is berekend. Deze norm ligt beneden de voorkeursgrenswaarde, die op basis van de Wet Geluidhinder op de gevel van een woning toelaatbaar is. Een nader akoestisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

Conclusie: Het aspect geluid vormt, gezien de conclusie uit het akoestisch onderzoek, geen belemmering voor dit (wijzigings)plan.