direct naar inhoud van Regels
Plan: N319
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1402BGN319-OW01

Regels

Plan van wijziging voor de N319 te Winterswijk

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk van toepassing welke op 28 februari 2011 is vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Voor de toepassing van dit plan geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, met dien verstande dat in afwijking hiervan voor dit wijzigingsplan de volgende begrippen van toepassing zijn:

Artikel 1 Begrippen

1.1 het plan

het wijzigingsplan N319 van de gemeente Winterswijk

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1402BGN319-OW01 met bijbehorende regels en eventuele bijlagen

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit plan geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Verkeer

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 15 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 4 Waarde - Archeologische verwachting 2

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 24 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 4

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 26 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepaling

Artikel 6 Overgangsrecht

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 38 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 7 Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als Wijzigingsplan Buitengebied N319 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk op ... ... 2014