direct naar inhoud van Regels
Plan: Laan van Hilbelink 6 en Plataanlaan 22
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1404KOVWDCULTUUR-VA01

Regels

Plan van wijziging voor de percelen Laan van Hilbelink 6 en Plataanlaan 22 te Winterswijk.

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011, vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk d.d. 28-11-2013, van toepassing.

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

In afwijking op bovenstaande geldt voor dit wijzigingsplan als begrip:

1.1 het plan

het wijzigingsplan Laan van Hilbelink 6 en Plataanlaan 22 van de gemeente Winterswijk;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1404KOVWDCULTUUR-VA01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

1.3 de verbeelding

de verbeelding van het wijzigingsplan Laan van Hilbelink 6 en Plataanlaan 22;

1.4 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 5 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Artikel 4 Wonen

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 18 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 23 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 2

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 24 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Artikel 7 Waarde - Archeologische verwachting 3

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 25 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 36 van het bestemmingsplan Kom Winterswijk 2011.

Artikel 9 Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als Laan van Hilbelink 6 en Plataanlaan 22 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld d.d.: 4 november 2014