direct naar inhoud van Regels
Plan: Huppelseweg 17
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1702HUPPELSEWG17-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

In deze regels wordt verstaan onder:

het plan

het wijzigingsplan Huppelseweg 17 van de gemeente Winterswijk;

bestemmingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1702HUPPELSEWG17-OW01 met bijbehorende regels en bijlagen;

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap

3.1 Bestemmingsomschrijving

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

3.1.1 Overige nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten in de vorm van een loon- en hoveniersbedrijf zijn ter plaatse van de aanduiding 'loon- en hoveniersbedrijf' toegestaan met dien verstande dat maximaal 150 m2 van de oppervlakte van de bebouwing hiervoor mag worden gebruikt.

3.1.2 Voorwaardelijke verplichting

De onder artikel 3.1.1 genoemde overige nevenactiviteiten mogen slechts worden uitgevoerd indien het in Bijlage 1 bij deze planregels met de letter X en blauw omlijnde gebouw binnen 12 maanden na inwerking treding van dit wijzigingsplan is gesloopt en gesloopt blijft.

Artikel 4 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 23 Waarde - Archeologische verwachting 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

 

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 3

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 25 Waarde - Archeologische verwachting 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verwezen naar Artikel 38 van het bestemingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 7 Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als wijzigingsplan Huppelseweg 17 van de gemeente Winterswijk.