direct naar inhoud van Regels
Plan: Hijinkhoekweg 5-7
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1711BGHIJINKHW5-OW01

Regels

Hoofdstuk 1 inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van de begrippen wordt verwezen naar Artikel 1 Begrippen van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

In deze regels wordt verder verstaan onder:

het plan

het wijzigingsplan Hijinkhoekweg 5-7 van de gemeente Winterswijk;

wijzigingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1711BGHIJINKHW5-OW01 met bijbehorende regels en bijlagen;

verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 2 Wijze van meten van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

Artikel 4 Wonen

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 18 Wonen van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 23 Waarde - Archeologische verwachting 1 van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 4

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 26 Waarde - Archeologische verwachting 4 van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Algemene regels van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

Voor de toepassing van dit artikel wordt verwezen naar Artikel 38 Overgangsrecht van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk'.

Artikel 8 Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als wijzigingsplan Hijinkhoekweg 5-7 van de gemeente Winterswijk.