direct naar inhoud van 3.1 de woningen
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

3.1 de woningen

Het project Exelsior betreft de bouw van in totaal zestien woningen:

- Aan de Leliestraat, naast nummer 31, zal een vrijstaande woning worden gebouwd in twee bouwlagen met kap. Daar het merendeel van de naburige woningen aan de Leliestraat ook uit twee bouwlagen met kap bestaat wordt deze woning als passend beschouwd. Uitgegaan wordt van een goothoogte van 6,5 m en een nokhoogte van 10 m.

-De overige vijftien woningen zullen als een wervelkolom, in de richting noordzuid, op het terrein van de voormalige kwekerij worden gebouwd. Het betreffen half-vrijstaande, geschakelde en vrijstaande woningen waarbij het merendeel voor senioren zal zijn. Bij de seniorenwoningen wordt uitgegaan van een basisbebouwing op de begane grond van 60 m² (6 x 10 m) met verschillende uitbouwmogelijkheden. Er zal een twee- of drietal kavels beschikbaar zijn voor vrijstaande woningen waarbij de oppervlakte mogelijk groter zal zijn dan 60 m².

Om aansluiting te vinden met de bestaande bebouwing van de omliggende straten zullen minimaal 11 woningen bestaan uit één bouwlaag met kap waarbij een beperkt programma zal plaatsvinden op de eerste etage. Er komt een diversiteit aan dakopbouwen en kaprichtingen. De goothoogte bedraagt maximaal 4,5 m en de nokhoogte bedraagt maximaal 9 m. Het traditionele materiaalgebruik en diversiteit in kleur en stijl versterken de aansluiting met de buurt.

Door de keuze voor halfvrijstaande, geschakelde dan wel vrijstaande woningen, alsmede de variatie in dakopbouw en kaprichtingen, zal er geen noemenswaardige verandering optreden wat betreft zonuren/lichtinval voor de omliggende percelen.

In een deel van het plan mogen, met toepassing van ontheffing in de zin van artikel 3.6, lid 1 sub c Wro, onder de voorwaarde dat aan de stedenbouwkunidge voorschriften kan worden voldaan, maximaal 4 woningen gebouwd worden met een maximum goothoogte van 6,5 m en een maximum hoogte van 10 m. De voorschriften behelzen stedenbouwkundige voorwaarden met als doel een, voor wat de bouwhoogte betreft, wisselend straatbeeld.

De voorzijde van deze woningen is richting de begraafplaats geprojecteerd en ligt aan de nieuw aan te leggen weg. De achterzijde van de percelen grenst, door middel van een buurweg, aan de achterzijde van de percelen aan de 3e Gasthuisstraat.

Door de voorgestelde bouwhoogte van één bouwlaag met een kap voor 11 (van de 15) woningen is er sprake van een verantwoorde aansluiting met de bestaande bebouwing in de omliggende straten.

De afstand tussen de bestaande achtergevels van de 3e Gasthuisstraat tot de nieuw te bouwen achtergevels (uitgaande dat de achtergevel wordt gebouwd tot de maximale bouwdiepte van 15 m) is circa 35 m. Stedenbouwkundig gezien is deze afstand, gezien de ligging van de locatie in binnenstedelijk gebied, ruimtelijk aanvaardbaar.