direct naar inhoud van 3.4 ontsluiting en parkeren
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

3.4 ontsluiting en parkeren

De ontsluiting van het plangebied zal geschieden middels een nieuw aan te leggen weg die in het noorden aansluit op de Leliestraat en in het zuiden op de Tuunterstraat. Via de Pronsweg en de Emmastraat kan zodoende snel de Groenloseweg bereikt worden. Via de Tuunterstraat en de Europalaan wordt aangetakt op de Rondweg-West (N319).

Het parkeren geschiedt zoveel mogelijk op eigen terrein. Bovendien bestaat er de mogelijkheid voor de uitbouw van een garage. Aan de achterzijde van de 3e Gasthuisstraat ligt een (buurt)weg, waardoor ook door de bewoners van deze straat op eigen terrein geparkeerd kan worden.

De parkeernorm voor dit plan is 1,9 parkeerplaats per woning. Aan de voorzijde kan er op eigen terrein minimaal 1 parkeerplaats worden aangelegd. Daarnaast is er op de rabatstrook voor elke woning ook ruimte om een auto te stallen. De rabatstrook biedt op enkele plekken nog ruimte om extra auto's te parkeren (5 extra parkeerplekken). Daarnaast krijgen circa 10 percelen ook een achterontsluiting met de mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein.

De extra parkeerplaatsen in het plan en de mogelijkheid voor zowel de bewoners van de 3e Gasthuisstraat als de nieuwe bewoners om de auto op het achterterrein te parkeren zullen de parkeerdruk in de 3e Gasthuistraat verminderen. Dit zal ten goede komen aan de overzichtelijkheid aldaar en daarmee ook aan de verkeersveiligheid.

Hiermee voldoet initiatiefnemer ruimschoots aan de parkeernorm die voor dit plan geƫist wordt.

Voor het in- en uitrijden van de achterpercelen is nodig dat de buurweg minimaal 4 m breed wordt. Er is niet voor gekozen om extra parkeerruimte langs deze weg mogelijk te maken omdat dit op stedenbouwkundige bezwaren stuit: de woonpercelen en de nieuwe weg zullen daardoor 3 meter in westelijke richting geschoven moeten worden met als gevolg dat de groenstrook aan de zijde van de begraafplaats te smal wordt. Naast het stedenbouwkundig bezwaar is een wat ruimere groenstrook nodig voor de aanleg van de speelvoorziening.