direct naar inhoud van 4.5 Water
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-VA01

4.5 Water

Om waterbeheer en ruimtelijke ordening goed op elkaar af te stemmen is de watertoets ontwikkeld. De watertoets biedt inzicht in de randvoorwaarden die gelden voor ruimtelijke aanpassingen ten opzichte van het oppervlakte- en grondwater in het plangebied en de omgeving. Uitgangspunt is dat het water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat relatief schoon water ook relatief schoon blijft. Daarbij geldt dat het regenwater, dat op verharde oppervlaktes valt en schoon genoeg is (zoals van gevels en daken), zoveel mogelijk wordt vastgehouden of wordt geborgen. De gemeente heeft hierbij een zorgplicht voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en regenwater en voor de aanpak van grondwaterproblemen.

Het plangebied valt, voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, onder de verantwoording van het Waterschap Rijn en IJssel en zal ter beoordeling worden voorgelegd.