direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

1.1 Algemeen

Voor het perceel gelegen tussen de Driemarkweg 1b en 3 (een weilandperceel), is gevraagd medewerking te verlenen aan de bouw van een woning. De gemeente Winterswijk heeft besloten hieraan haar medewerking te geven. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de planologisch-juridische regeling, die de bouw van een woning op het betreffende perceel mogelijk maakt.

Het bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied", dat op 27 januari 2011 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het bestemmingsplan "Buitengebied" kent het perceel aan de Driemarkweg de bestemming "Agrarisch-Cultuurlandschap" (zonder bouwvlak). Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf.