direct naar inhoud van 1.2 De bij het plan behorende stukken
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

1.2 De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Driemarkweg tussen 1b en 3" bestaat uit de volgende stukken:

  • verbeelding (plankaart), schaal 1:2.000 (ID plannummer NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01)
  • planregels.

Op de verbeelding (plankaart) zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan veilig te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin het aan het plan ten grondslag liggend onderzoek en een planbeschrijving zijn opgenomen.