direct naar inhoud van 2.2 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

2.2 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (nu: Structuurvisie Gelderland) kiest voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. Dat gebeurt door op provinciaal niveau te sturen op kenmerken en waarden die van provinciaal belang worden geacht: natuur en water ("groenblauw raamwerk"), maar ook de ruimtelijke ontwikkelingen in het "rode raamwerk" van stedelijke functies en infrastructuur. De rest van de provincie, het "multifunctioneel gebied", wordt meer dan in het verleden het domein van de gemeenten. Zij werken daartoe samen in regionaal verband.

Het plangebied aan de Driemarkweg ligt binnen het multifunctioneel gebied, binnen de streekplancategorie "waardevol landschap". Het ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen is: behouden en versterken van de landschappelijke kernkwaliteiten.

Nieuwe woningen op nog onbebouwde locaties in het buitengebied zijn in principe niet toegestaan. De provincie biedt de regio's de mogelijkheid zogenaamde zoekzones voor landschappelijke versterking aan te wijzen. Binnen deze zoekzones kunnen een beperkt aantal woningen of kleinschalige woon-/werkcombinaties in lage dichtheden worden toegevoegd, wanneer deze passen in de landschappelijke structuur en bijdragen aan landschappelijke versterking. In 2006 zijn de zoekzones voor de Regio Achterhoek tot stand gekomen. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een zoekzone.