direct naar inhoud van 2.7 Watertoets
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

2.7 Watertoets

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die per 1 juli 2008 in werking is getreden, is tevens de afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen en water opgenomen. Voor wat betreft het aspect water dient het watertoets-proces doorlopen worden. De conclusies ten aanzien van alle wateraspecten dienen in een waterparagraaf te worden beschreven.

Het plangebied aan de Driemarkweg valt binnen het waterschapsgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Waterschap Rijn en IJssel heeft een handreiking ontworpen voor het opstellen van de waterparagraaf. Met deze handreiking kan een initiatiefnemer zelf relevante wateraspecten in beeld brengen en een waterparagraaf opstellen. In Bijlage 3 Waterparagraaf is de waterparagraaf voor voorliggend plan opgenomen.