direct naar inhoud van 1.3 Situering van het plangebied
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-VA01

1.3 Situering van het plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied, in de directe nabijheid van de bebouwde kom van Winterswijk. De locatie ligt aan de zuidkant van Winterswijk, in de directe omgeving van de bedrijventerreinen Vèèneslat-Zuid en Misterweg. In Bijlage 1 Situering plangebied is de ligging van het plangebied weergegeven. Op pagina 4 van Bijlage 5 Landschappelijke inpassing en inrichtingsplan is een luchtfoto van het plangebied en haar directe omgeving opgenomen.