direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg

Op basis van artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plaats te vinden met besturen van betrokken gemeenten, waterschappen en met de diensten van provincie en Rijk.

Voorliggende locatie aan de Inslagstraat ligt in de kom van Winterswijk. De Provincie heeft aangegeven dat zij, nu het om een puur lokale aangelegenheid gaat, geen oordeel zal uitbrengen. Dit geldt ook voor het Rijk; er zijn namelijk geen rijksbelangen in het geding.

Bij voorliggende ontwikkeling zijn tevens geen belangen van betrokken gemeenten gemoeid.

Voordat dit plan in procedure is gebracht heeft er uitvoerig overleg met omwonenden plaatsgevonden. De opmerkingen van buurtbewoners zijn, daar waar gewenst/ mogelijk, meegenomen in het plan.