direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggende locatie aan de Inslagstraat is onderdeel geweest van gronden in het complex Dingstraat (voorheen MAVO). In 2008 zijn de gronden, met uitzondering van voorliggende locatie, verkocht aan de Woonplaats.

Voor onderhavige locatie zijn gesprekken gevoerd met kandidaat-kopers (voor 3 kavels) voor een bedrag ad totaal € 157.000,--. Hoewel mondeling overeenstemming is bereikt zijn de overeenkomsten nog niet getekend in afwachting van beslultvorming ten aanzien van deze planwijziging.

In 2008 is een bedrag ad € 27.000,-- als winst geboekt terwijl nu rekening houdend met de kosten van de planwijziging een voordelig saldo van ca. € 140.000,-- wordt verwacht. Eventuele kosten van planschade zijn hierin niet begrepen; deze zullen ten laste komen van de opbrengst.

De economische uitbaarheid van het plan is hiermee aangetoond.