direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Waterparagraaf
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

Hoofdstuk 6 Waterparagraaf

Voor bestaand bebouwd gebied geldt dat bij inrichting en herstructurering waterneutraal wordt gebouwd en kansen worden aangegrepen om een eventuele bestaande afwenteling te verminderen.

Het gemeentelijk beleid is gericht op het scheiden van (afval)waterstromen. Schoon regenwater hoeft niet te worden afgevoerd naar de zuivering maar wordt zo lang mogelijk vastgehouden in het gebied middels retentievoorzieningen en/of infiltratie. Het schone hemelwater wat valt op de daken van de gebouwen zal gescheiden worden opgevangen in een apart leidingstelsel. Via dit leidingstelsel wordt het aan de gemeente aangeboden. Daar wordt het op dit moment nog in het gemengde riool opgevangen, maar op termijn zal, ook in de inslagstraat, een gescheiden stelsel aangelegd worden en dan zal het schone hemelwater naar retentievoorzieningen geleid worden. Het vuilwater wordt ook apart aangeboden en zal via het vuilwatersysteem naar de zuivering worden gebracht