direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planuitgangspunten
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

Hoofdstuk 7 Planuitgangspunten

Het plan sluit aan bij de doelstellingen en de mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985) . Het beoogt niet meer regels te bevatten dan noodzakelijk is voor een goede ruimtelijke ordening van het plangebied . Anderzijds tracht het plan eenduidige, duidelijke en ook handhaafbare regels te geven.