direct naar inhoud van Artikel 15 Algemene aanduidingsregels
Plan: Eelink 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104SGKOEELINK-VA01

Artikel 15 Algemene aanduidingsregels

15.1 Milieuzone - geurzone

Onverminderd het bepaalde in de regels van de bestemming 'Wonen -1' geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone -geurhinder' niet kan worden gebouwd tot dat aangetoond is dat de op de verbeelding aangeduide milieuzone zodanig is verkleind dat deze buiten de geplande woningen ligt.

15.2 Veiligheidszone - lpg

Onverminderd het bepaalde in de regels van de bestemmingen mogen op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone - lpg' en het bijbehorende LPG-vulpunt geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd.