direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Vooroverleg
Plan: Wesselerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1108BGSTEENGOED-VA01

Hoofdstuk 8 Vooroverleg

Artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan dat het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd.

Het ontwerp van dit plan is in het kader van het overleg ex. artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening eind januari 2011 voorgelegd aan de provincie Gelderland, Inspectie VROM Regio Oost en Waterschap Rijn en IJssel. De ingediende reacties zijn in bijlage 2 van dit bestemmingsplan weergegeven en worden navolgend behandeld.

Het waterschap en de inspectie hebben op respectievelijk 11 februari 2011 en 1 maart 2011 aangegeven geen inhoudelijke opmerkingen op het plan te hebben. Per brief van 11 april heeft de provincie inhoudelijke opmerkingen op het plan gemaakt. Deze zijn verwerkt zoals door de provincie gevraagd. Wat betreft het uitgevoerde flora&fauna-onderzoek is de gemeente van mening dat deze een voldoende goed beeld geeft van de situatie.

Het aangepaste bestemmingsplan is opnieuw voor een reactie aan de provincie voorgelegd.