direct naar inhoud van 2.4 Bestemmingen
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01

2.4 Bestemmingen

Huidige bestemmingen

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Centrum' en zijn de bestemmingen 'Gemengde doeleinden 2' en 'Verblijfsdoeleinden' van toepassing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01_0006.jpg"Figuur 6: uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan

De gronden bestemd als 'Gemengde doeleinden 2' zijn bestemd voor woningen, detailhandel, horeca en publieksgerichte en/of maatschappelijke dienstverlening en kantoren, een en ander met bijbehorende bebouwing en (on)bebouwde terreinen en voorzieningen, zoals groen- en parkeervoorzieningen (al of niet ondergronds). De maximale goothoogte en hoogte van gebouwen bedraagt 7 respectievelijk 10 meter.

De voor 'Verblijfsdoeleinden' aangewezen gronden zijn bestemd voor verkeersdoeleinden, de waterhuishouding en waterberging, kunstwerken en nutsvoorzieningen, een en ander met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De voorgenomen ontwikkeling wijkt ruimtelijk af van het vigerend plan. Daarnaast worden in het vigerend plan geen zorgwoningen mogelijk gemaakt.