direct naar inhoud van 2.3 Planopzet
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01

2.3 Planopzet

Huidige situatie

In de huidige situatie bevinden zich in het plangebied woningen en winkels. De percelen aan de Sellekamp doen voornamelijk dienst als achterzijde van de bebouwing aan de Meddosestraat. Hierin zijn garages en schuren gesitueerd. Deze functies geven het plangebied vanaf het Willinkplantsoen een rommelig aanzicht. In het plangebied bevinden zich nog verscheidene stukken groen met struikgewas en waardevolle bomen.

De bebouwing in het plangebied heeft op de begane grond hoofdzakelijk de functie detailhandel. Op de bovenverdiepingen bevinden zich woningen of opslagruimtes ten behoeve van de detailhandel. De oude bakkerij aan de Meddosestraat 42 heeft zijn functie verloren.

De panden aan de Medossestraat 36 en 42 betreffen beiden gemeentelijke monumenten.

Toekomstige situatie

De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van:

  • een stadsboerderij op de locatie Meddosestraat 30;
  • twee parkwoningen op het achterperceel van het pand Meddosestraat 30;
  • een zorgcomplex aan de Meddosestraat 38, 40 en 42.

De bebouwing aan de Meddosestraat 32 en 36 blijft gehandhaafd. In dit deel vinden geen wijzigingen plaats.

Zorgcomplex Meddosestraat 38, 40 en 42

De bestaande bakkerij met winkel (400 m2) aan de Meddosestraat 42 zal gehandhaafd blijven en worden ingezet om de bewoners van de zorgappartementen als dagbesteding onder begeleiding te laten werken. Op de 1steverdieping van de bakkerij komt een gezamenlijke woon- en eetruimte met een aantal voorzieningen voor de bewoners van de zorgappartementen.

De panden Meddosestraat 38 en 40 worden gesloopt. In de nieuwbouw komt op de begane grond een tweetal museale ruimten, ook ten behoeve van de dagbesteding. Boven de museale ruimten komen op de eerste verdieping en in de kap in totaal 4 zorgappartementen.

De opstallen aan de achterzijde van de percelen Meddosestraat 38 t/m 42 worden gesloopt. Het zorgcomplex kan daardoor vanaf de Meddosestraat tot aan de Sellekamp worden ingepast. Aan de zijde van de Sellekamp komen in totaal 12 zorgappartementen met bijbehorende voorzieningen als bergingen, een liftschacht/trappenhal en een binnentuin. Aan deze zijde bestaat het complex uit afwisselend 3 of 4 bouwlagen.

In totaal worden er dus 16 zorgappartementen gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01_0003.jpg"Op het voorste deel van het perceel Meddosestraat komt een stadsboerderij. Op de begane grond van de stadsboerderij komt een kantoor ten behoeve van een zorginstelling. Op de verdieping zijn een tweetal appartementen gesitueerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01_0004.jpg"

Parkwoningen Meddosestraat 30

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-VA01_0005.jpg"

Op het achterste deel van het perceel zijn een tweetal parkwoningen gesitueerd (twee-onder-één kap woning), bestaande uit een volwaardige bouwlaag en twee bouwlagen onder een kap.

Groen

De bestaande groene long aan de oostzijde wordt in het huidige plan behouden zodat vanaf de Scholtenbrug over de Singelweg zicht op de kern blijft bestaan. Als begrenzing van het park wordt de rommelige achterzijde van de Meddosestraat omgezet naar een duidelijk aanzicht met afwisselende bebouwing tussen het groen waarin de waardevolle bomen behouden blijven.

Verkeer en parkeren

Het parkeren vindt plaats langs de Sellekamp. Daarvoor wordt de Sellekamp heringericht en in oostelijke richting opgeschoven. De bestaande 64 parkeerplaatsen in het plangebied worden heringericht tot 61 parkeerplaatsen. In paragraaf 5.10 wordt nader ingegaan op parkeren bij de beoogde ontwikkeling.