direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Juridisch bestuurlijke aspecten
Plan: Correctie integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01

Hoofdstuk 3 Juridisch bestuurlijke aspecten

Dit bestemmingsplan is een herziening naar aanleiding van een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling heeft in een uitspraak van 15 augustus 2012 (zaaknummer 200103085/1/R2) aangegeven dat er binnen 16 weken na verzending van de uitspraak door de gemeenteraad een besluit moest worden genomen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak vermeld is. Ook heeft de afdeling aangegeven dat de voorprocedure die normaal gesproken bij een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden (conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) niet gevolgd hoeft te worden. De gemeenteraad kan dus een nieuw bestemmingsplan vaststellen zonder dat eerst een nieuw ontwerpplan ter inzage gelegd hoeft te worden. Er wordt teruggevallen op de voorprocedure van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. Van dit plan heeft een ontwerp ter inzage gelegen van 17 maart 2010 tot en met 27 april 2010. Gedurende deze termijn kon een ieder zienswijzen indienen op dit plan. Het vaststellingsbesluit van deze herziening is een gewijzigde vaststelling ten opzichte van het ontwerpplan.