direct naar inhoud van Artikel 18 Slotregel
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

Artikel 18 Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan Geldereschweg 108 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ... 2013, nr.

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………