direct naar inhoud van 3.1 Natuurbeschermingswet 1998
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

3.1 Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) is een wet die oorspronkelijk in 1967 is vastgesteld maar in 1998 ingrijpend is gewijzigd.

In deze wet is nu de natuurbescherming van specifieke gebieden geregeld. Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De volgende gebieden zijn aangewezen en beschermd op grond van de wet:

1. Natura 2000 gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden)

2. Beschermde Natuurmonumenten

3. Wetlands

Via de Crisis-n Herstelwet is op 31 maart 2010 een aantal artikelen uit de NB-wet gewijzigd. Daardoor is de wet in de praktijk beter hanteerbaar. Een andere belangrijke natuurbeschermingswet is de Flora en Faunawet die de bescherming van de wilde flora en fauna regelt.