direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Winterswijk, Dennendijk 44
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010SGDENNEND44-VA01

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen in de vorm van:

 • a. een kinderdagverblijf alsmede een buitenschoolse opvang;
 • b. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'
 • c. een inrit uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Maatschappelijk - inrit';
 • d. een speelplaats uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Maatschappelijk - speelvoorziening 1;
 • e. een speelplaats uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Maatschappelijk - speelvoorziening 2;
 • f. een fietsenstalling;
 • g. parkeervoorzieningen met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen minimaal 20 bedraagt;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 4 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van terreinafscheidingen maximaal 2 m mag bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1

Het gebruik overeenkomstig de bestemming is pas toegestaan nadat:

 • a. de inrit is aangelegd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Maatschappelijk - inrit' en de bestaande inrit aan de noordzijde van het perceel is gesloten en;
 • b. de parkeervoorzieningen zijn aangelegd.
3.3.2

Het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Maatschappelijk - speelvoorziening 2 overeenkomstig de bestemming is pas toegestaan nadat geluidwerende voorzieningen zijn geplaatst ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' over de volle lengte van de aanduiding en met een hoogte van in elk geval 1,5 m.