direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Wissinkweg 7/9/11 en 8/10
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-OW01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorie├źn wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-OW01_0002.jpg"

Luchtfoto omgeving Wissinkweg

De betrokken percelen aan de Wissinkweg liggen in het buitengebied van Winterswijk en behoren tot de buurtschap Miste. Wissinkweg 7/9/11 en 8/10 zijn bestemd als agrarisch bedrijf met de aanduiding "agrarisch bouwperceel gelegen in agrarisch cultuurlandschap". Op de percelen zijn bedrijfswoningen aanwezig. Naast de enkelbestemming "Agrarisch cultuurlandschap is er een dubbelbestemming Archeologische verwachting 2 en de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch met waarden - openheid aanwezig. De percelen liggen in de reconstructiewetzone verwevingsgebied en hebben de gebiedsaanduiding Waardevol landschap en natte natuur en liggen in een grondwaterbeschermingsgebied. In de verschillende hoofstukken van deze toelichting gaan wij in op deze dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.