direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Wijziging bouwvlak Beerninkweg 24
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK24-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe bestemmingsplan worden herzien.

Het perceel Beerninkweg 24 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Meddo.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK24-VA01_0001.jpg"

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding.

Aanleiding voor de wijziging is het verzoek van de eigenaar van het perceel om medewerking aan de bouw van een stal/werktuigenberging. De bouw ervan is nodig binnen de bedrjifsontwikkeling en, in samenhang daarmee, om te kunnen voldoen aan eisen op het gebied van hygi├źne, dierenwelzijn en veterinaire veiligheid. Realisering van de nieuwbouw binnen het huidige bouwvlak is niet mogelijk, waardoor een aanpassing van de bestemming, i.c. het bouwvlak noodzakelijk is.

Het bestemmingsplan voor het buitengebied bevat een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid op basis waarvan aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om de oppervlakte van het bouwvlak te vergroten.