direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Wijziging bouwvlak Beerninkweg 24
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK24-VA01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorie├źn wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK24-VA01_0002.jpg"

Luchtfoto omgeving Beerninkweg 24

Het betrokken perceel aan de Beerninkweg ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Meddo. Het perceel Beerninkweg 24 is bestemd als agrarisch bedrijf met de aanduiding "agrarisch bouwperceel gelegen in agrarisch cultuurlandschap". Op het perceel is een bedrijfswoning aanwezig. Naast de enkelbestemming "Agrarisch cultuurlandschap is er een dubbelbestemming Archeologische verwachting 4 en de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen aanwezig. Het perceel ligt in de reconstructiewetzone verwevingsgebied en heeft de gebiedsaanduiding Waardevol landschap EHS verbinding. In de verschillende hoofstukken van deze toelichting gaan wij in op deze dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.