direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Grote Veldweg 1a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de wijzigingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe wijzigingsplan worden herzien.

Het perceel Grote Veldweg 1a ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Corle.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01_0001.jpg"

Aanleiding voor de wijziging is het verzoek van de eigenaar van het perceel om medewerking aan de bouw van een rundveestal. Daarnaast beoogt de planwijziging de projectie van de bestaande kuilvoerplaten binnen het bouwvlak. Realisering van de nieuwbouw binnen het huidige bouwvlak is niet mogelijk, waardoor een aanpassing van de bestemming, i.c. het bouwvlak noodzakelijk is.

Het bestemmingsplan voor het buitengebied bevat een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid op basis waarvan aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om de oppervlakte van het bouwvlak te vergroten.