direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Huidige situatie
Plan: Grote Veldweg 1a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01

Hoofdstuk 2 Huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorie├źn wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1210BGGRVELDW1A-VA01_0002.jpg"

Het betrokken perceel aan de Grote Veldweg ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Corle. Het perceel Grote Veldweg 1a is bestemd als agrarisch bedrijf met de aanduiding "agrarisch bouwperceel gelegen in agrarisch cultuurlandschap". Op het perceel is een bedrijfswoning aanwezig. Naast de enkelbestemming "Agrarisch cultuurlandschap is er een dubbelbestemming Archeologische verwachting 3 en de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch met waarden - openheid aanwezig. Het perceel ligt in de reconstructiewetzone verwevingsgebied en heeft de gebiedsaanduiding Waardevol landschap. In de verschillende hoofstukken van deze toelichting gaan wij in op deze dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.