direct naar inhoud van 5.4 Milieu overig
Plan: Henxelseweg 3
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1210BGHENXELSEW3-VA01

5.4 Milieu overig

Er geldt ter plaatse van het perceel Henxelseweg 3 een gebiedsaanduiding Reconstructiewetzone verwevingsgebied. Deze zone is van belang bij agrarische bedrijven die een intensieve veehouderij hebben. Aangezien dit plan op zich zelf geen wijziging van de bestemming (wonen) betreft, is de reconstructiewetzone in dit verband niet van toepassing en levert deze dan ook geen belemmeringen op.

Op grond van agrarische geurcirkels zijn er eveneens geen belemmeringen.