direct naar inhoud van 1.2 Plangebied
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-VA01

1.2 Plangebied

Het plangebied voor het nieuw te stichten landgoed ligt ingeklemd tussen de Vosseveldseweg en Bekeringweg te Winterswijk. Ten noorden van de Bekeringweg is het (voorlopig aangewezen) habitatrichtlijngebied Willinks Weust gesitueerd.

In voorbereiding op de aanleg van het landgoed is een aantal kavels landbouwgrond verworven. De locatie van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-VA01_0001.png"

Afbeelding 1:Ligging plangebied (Bron:TerraDesk 2008)

Het terrein heeft een lengte van ongeveer 1.000 meter en heeft een omvang van dertien hectare. Het betreft de percelen 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 7416, 7417, 9634 en 10054, sectie D kadastrale gemeente Winterswijk.