direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemming
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-VA01

1.3 Vigerende bestemming

In het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Winterswijk-Oost' (1989) hebben de gronden in het plangebied de volgende bestemming, respectievelijk doeleinden.

  • Agrarisch gebied met visueel-ruimtelijke en/of cultuurhistorische en/of ecologische waarden: het agrarisch bedrijf en de bescherming van landschapswaarden, (b): bos, houtwallen, struwelen, weg- en erfbeplanting, (v): rust en/ of het onverharde karakter van wegen.

Het bestemmingsplan 'Buitengebied Winterswijk-Oost' is op 26 oktober 1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 15 juni 1990. Het bestemmingsplan is vervolgens onherroepelijk geworden op 24 april 1992 (nr. 92.004931).

Het realiseren van een nieuw landgoed is op gronden met deze bestemming niet mogelijk. Daarom is een wijziging van het bestemmingsplan voor het plangebied noodzakelijk.