direct naar inhoud van 2.5 Welstandsnota
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

2.5 Welstandsnota

In 2004 heeft de gemeenteraad van Winterwijk de welstandsnota vastgesteld. De welstandsnota bestaat uit twee delen, te weten een raamwerknota en de uitwerkingen daarvan in specifieke gebiedscriteria en sneltoetscriteria.

Omdat het in het onderhavige plan gaat om een ontwikkeling van een geheel nieuw (kleinschalig) woongebied wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op deze wijze kan een goede ruimtelijke kwaliteit en een hoge beeldkwaliteit gewaarborgd worden. Het beeldkwaliteitsplan zal gelijktijdig met dit bestemmingsplan worden vastgesteld en geldt daarmee tevens als toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van de bouwplannen.