direct naar inhoud van 2.1 Gebiedsprofiel
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

2.1 Gebiedsprofiel

Het Vriezenhuis ligt in het oostelijk deel van het Winterswijkse buitengebied, in het buurtschap Woold. Het plangebied maakt deel uit van een landgoed (gerangschikt onder de Natuurschoonwet) van circa 70 hectare. Het plangebied wordt globaal gezien begrensd door de Wooldseweg in het westen en noorden, de Guldenweg in het zuiden en de Holthuisweg in het oosten.

De 'ensemble'-waarde van het erf in combinatie met het omliggende gebied is groot. Dit wil zeggen dat de samenhang tussen de aanwezige gebouwen en landschapselementen, zoals laanbeplanting en bos, groot is. Het omringende oud hoevenlandschap kan worden getypeerd als een kleinschalig, organisch gegroeid halfopen landschap met afwisseling van bosjes, houtwallen, landbouwgrond, lanen, beken en boerderijen.

Deze omschrijving past ook goed bij het landgoed waar het plangebied deel van uitmaakt. Mede dankzij de landgoederen en hun eigenaren is een belangrijk deel van de oude structuur behouden gebleven. De herontwikkeling die in dit plan mogelijk wordt gemaakt draagt er aan bij dat dit landschap bewaard kan blijven. Door het toevoegen van een nieuwe economische drager aan het landgoed, kan dit duurzaam in stand worden gehouden. Dit zonder dat bestaande waarden worden aangetast.