direct naar inhoud van 1.2 Ligging van het plangebied
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

1.2 Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen in het agrarische cultuurlandschap ten oosten van de dorpskern van Winterswijk in de buurtschap Ratum. Op circa 500 meter ten zuiden van de locatie bevinden zich de steengroeven.

Het plangebied heeft een oppervlak van 8.904 m2 en staat kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie C, nummers 5019 en 5020. In het plangebied bevindt zich aan de zuidoostzijde het erf met de adressen Wesselerweg 3-5 en aan de noordoostzijde een paardenbak met bijbehorende stal. Aan de zuidwestzijde wordt het plangebied begrensd door de Wesselerweg en aan de noordwestzijde de Lageweg. Aan de zuidoostzijde wordt het terrein begrensd door een houtwal en aan de noordoostzijde door een brede sloot/rechtgetrokken beek.

In figuur 1.1 wordt de ligging van het plangebied weergegeven en in figuur 1.2 de precieze begrenzing.

Figuur 1.1: luchtfoto met links de rand van Winterswijk en rechts het plangebied rood omcirkeld
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0003.png"
Figuur 1.2: detailopname van het rood omlijnde plangebied
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0004.jpg"