direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Wandersweg 15-17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe bestemmingsplan worden herzien.

Het perceel Wandersweg 15-17 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Meddo. Het perceel is gelegen op de hoek van de Wandersweg en de Greuneweg. De eigenaren van het perceel Wandersweg 15-17 hebben de gemeente verzocht om de bestemming van het perceel te wijzigen van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming, waarbij tevens de woning gesplitst kan worden in twee afzonderlijke wooneenheden.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding. Het perceel is paars gekleurd (bedrijfsbestemming).

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01_0001.png"