direct naar inhoud van 4.8 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Trias
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-OW01

4.8 Bedrijven en milieuzonering

Vanuit de uitbreiding

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn er in de kgm-reeks nr. 9 “bedrijven en milieuzonering” van de VNG aanbevolen afstanden ten aanzien van de diverse milieuaspecten aangegeven.

Deze afstanden zijn schematisch aangegeven, waarbij het vetgedrukte getal maatgevend is. Voor een sportcomplex met kantine zijn de volgende afstanden van toepassing:

SBI-code   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   grootste afstand  
5551/5629 Kantines   10   0   10   10   10  
926/931 Veldsportcomplex (met verlichting)   0   0   50   0   50  

Voor een kantine zijn de milieuaspecten geur, geluid en gevaar maatgevend met een afstand van 10 meter. Binnen deze zone van 10 meter, gemeten vanaf het bouwblok van de ontwikkeling tot het bouwblok van een woning, mogen zich, wil er sprake zijn van een aanvaardbare ruimtelijke ontwikkeling, geen objecten bevinden die benoemd zijn in de kgm-reeks (woningen en verblijfsruimten voor de mens).

Voor het veldsportcomplex is het milieuaspect geluid maatgevend met een afstand van 50 meter. Binnen deze zone van 50 meter, gemeten vanaf het bouwblok van de ontwikkeling tot het bouwblok van een woning, mogen zich, wil er sprake zijn van een aanvaardbare ruimtelijke ontwikkeling, geen objecten bevinden die benoemd zijn in de kgm-reeks (woningen en verblijfsruimten voor de mens).

Vanuit de omgeving

In de nabije omgeving van de ontwikkeling ligt een tankstation met verkoop van LPG, de Motomarkt Winterswijk Kottenseweg 96. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn er in de kgm-reeks nr. 9 “bedrijven en milieuzonering” van de VNG aanbevolen afstanden ten aanzien van de diverse milieuaspecten aangegeven.

Deze afstanden zijn schematisch aangegeven, waarbij het vetgedrukte getal maatgevend is. Aangezien niet helemaal duidelijk is wat gemiddelde doorzet is in LPG, is het maximale van 1000 m3/jr gehanteerd.

SBI-code   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   grootste afstand  
505/473 Benzinestations met LPG >1000 m3/jr   30   0   30   200   200  

Voor een benzinestation met verkoop van LPG is het milieuaspect gevaar maatgevend met een afstand van 200 meter. Binnen deze zone van 200 meter, gemeten vanaf het bouwblok van het bedrijf tot het bouwblok van de nieuwe ontwikkeling, mogen zich, wil er sprake zijn van een aanvaardbare ruimtelijke ontwikkeling, geen objecten bevinden die benoemd zijn in de kgm-reeks (woningen en verblijfsruimten voor de mens).

Conclusie:

De nieuwe kantine valt niet binnen genoemde afstanden. Er zijn geen aldus geen belemmeringen in het kader van bedrijven en milieuzonering.