direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

9.1 Afwijkingsmogelijkheden

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan ten behoeve van:

  • a. het oprichten van nutsvoorzieningen, mits de inhoud van het gebouw niet groter is dan 50 m3 en de hoogte niet meer bedraagt dan 4 meter;
  • b. het overschrijden van de bebouwingsgrenzen tot een maximum van 3 meter, mits de opzet van het plan gehandhaafd blijft;
  • c. het oprichten van masten ten behoeve van een centraal antennesysteem en van zendinstallaties tot een maximale hoogte van 25 meter.
9.2 Verbod

Het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 9.1 onder a is niet mogelijk voor het bouwen van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations met een grotere inhoud dan 8 m3 en van verkooppunten voor motorbrandstoffen.