direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorieën wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

Met betrekking tot de functionele structuur worden, voor zover aanwezig en relevant, de volgende elementen opgenomen: wonen (aantal woningen, aantal bewoners, type woningen, ouderdom van de woningen) wooncentra, centrumvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, de aanwezigheid van detailhandel en/of horeca en bedrijven. Van alle elementen wordt een omschrijving en beschrijving gegeven. Ook hierbij is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01_0002.png"

Luchtfoto omgeving Geldereschweg 17

Het perceel Geldereschweg 17 ligt in het de buurtkern Meddo, één van de buurtkernen in het buitengebied van Winterswijk. Geldereschweg 17 is bestemd als detailhandel met als maatvoering 2,5 meter goothoogte en 8 meter bouwhoogte. Daarnaast is een dubbelbestemming archeologische waarde 1 en 2 aanwezig. Op het perceel is een (bedrijfs-)woning aanwezig met een bijgebouw.

De Geldereschweg is een doorgaande verharde weg in het centrum van de kern Meddo. De omgeving bestaat uit voornamelijk eengezinswoningen. De woning ten westen heeft een bestemming dienstverlening. Ten oosten aan de overzijde van de weg zit een supermarkt. In de directe omgeving is ook nog een school, kerk, horecapand en een broodfabriek aanwezig.

Het perceel was vroeger een bakkerij met bedrijfswoning. Nu vindt in het voorste gedeelte (zijde Geldereschweg) nog kleinschalige detailhandel plaats. Er is een kleine bakkerswinkel aanwezig met beperkte openingstijden. Er vinden geen werkzaamheden met betrekking tot de bakkerij meer plaats, anders dan verkoop. De winkel is ook vanuit de woning te bereiken en heeft een oppervlakte van ca. 20 m2. De eigenaren hebben de gemeente verzocht om het pand te mogen splitsen in twee wooneenheden. Vanwege de nog bestaande kleinschalige detailhandel is ook verzocht deze functie te mogen handhaven. Het perceel is 533 m2 groot. Het zuidelijke kadastrale perceel (76 m2) wordt bij het perceel gebruikt als tuin. Dit perceel heeft al een woonbestemming en wordt daarom niet in deze bestemmingsplanherziening betrokken.

Hieronder vindt u een luchtfoto van het perceel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01_0003.png"