direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorie├źn wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01_0002.png"

Het betrokken perceel aan de Geldereschweg ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Meddo. Geldereschweg 108 is bestemd tot bedrijf met de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 5". Volgens de planregels is hier (handel in) bouwmaterialen met opslag toegestaan. Het perceel kent drie verschillende archeologische verwachtingswaarden: archeologische verwachtingswaarde 1,3 en 4. Voor het omliggend gebied, waaronder deze locatie, geldt de gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied en geldt tevens de gebiedsaanduiding - waardevol landschap.

In de verschillende hoofdstukken van deze toelichting gaan wij in op deze dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.