direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleidskader
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

Hoofdstuk 3 Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt het relevante rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen. Ook wordt aandacht besteed aan relevant Europees beleid.

Op het gebied van het Rijksbeleid kan o.a worden gedacht aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Op provinciaal niveau kan onder andere worden gedacht aan de provinciale structuurvisie: Streekplan Gelderland 2005.

Op gemeentelijk niveau zijn onder andere de volgende beleidsstukken van belang: visie buitengebied en het beleidsstuk: "Uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Winterswijk".