direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

3.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland

In de Ruimtelijke Verordening Gelderland (RVG) van 15 december 2010 staan de regels die de provincie Gelderland stelt aan de bestemmingsplannen van gemeenten. Een Ruimtelijke Verordening is een juridische vastlegging van de provinciale structuurvisie (voorheen Streekplan Gelderland 2005), streekplanuitwerkingen en -herzieningen. De provincie voegt in de Ruimtelijke Verordening geen nieuw beleid toe.

De regels in een ruimtelijke verordening kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied of delen daarvan. In de Ruimtelijke Verordening Gelderland (RVG) staan regels over onderwerpen die van provinciaal belang zijn:

 • verstedelijking
 • wonen
 • detailhandel
 • recreatiewoningen en -parken
 • glastuinbouw
 • waterwingebied
 • grondwaterbeschermingsgebied
 • oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening
 • ecologische hoofdstructuur
 • waardevol open gebied
 • nationaal landschap.

Regels voor burgers
In een ruimtelijke verordening kunnen ook regels voor burgers staan. In de RVG heeft de provincie direct bindende regels voor burgers opgenomen over het vestigen en uitbreiden van solitaire glastuinbouwbedrijven.