direct naar inhoud van 4.1 Natuurbeschermingswet 1998
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

4.1 Natuurbeschermingswet 1998

In de Natuurbeschermingswet 1998 is een aantal gebieden, waaronder de Natura 2000-gebieden, aangewezen die op grond van de NB-wet bescherming genieten.

In Winterswijk zijn vier gebieden aangewezen als Natura 2000-gebieden:

1. Korenburgerveen;

2. Bekendelle

3. Wooldse Veeen

4. Willinks Weust

Voorliggende locatie aan de Geldereschwweg ligt op grote afstand van het - meest nabij gelegen - Korenburgerveen. De - grote - afstand (2600 m), de verwachting dat geen toename van stikstofemissies plaatsvindt en er geen sprake zal zijn van wateronttrekkingen zijn argumenten om aan te nemen dat het uitbreidingsplan voldoet aan het bepaalde in de Natuurbeschermingswet 1998. Een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet 1998 is dan ook niet vereist.